Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà máy Cty Vương Minh Tuấn

Nhà máy Cty Vương Minh Tuấn

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Công ty CP Vương Minh Tuấn
Nguồn vốn Việt Nam
Địa điểm Hải Dương
Diện tích 15.000 m2
Năm thực hiện 2010

Các dự án khác