Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà máy Daeyoung

Nhà máy Daeyoung

Chi tiết dự án

Địa điểm KCN Mỹ Xuân B1, Tiến Hùng, TX Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu
Năm thực hiện 2021

Các dự án khác