Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà máy Dorco Hà Nam Phase 2

Nhà máy Dorco Hà Nam Phase 2

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Dorco Vina
Nguồn vốn Japan
Địa điểm KCN Hòa Mạc, Hà Nam
Năm thực hiện 2016

Các dự án khác

(+84) 24 22106611

Liên hệ