Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà máy Dorco Hà Nam Phase 2

Nhà máy Dorco Hà Nam Phase 2

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Dorco Vina
Nguồn vốn Japan
Quốc gia Viet Nam
Địa điểm KCN Hòa Mạc, Hà Nam
Diện tích
Năm thực hiện 2016
Ngành nghề Công nghiệp / Thép, gia công kim loại

Các dự án khác