Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà máy Foxconn

Nhà máy Foxconn

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Foxconn Taiwan
Nguồn vốn Đài Loan
Quốc gia Viet Nam
Địa điểm KCN Quế Võ Bắc Ninh
Diện tích 27.000 m2
Năm thực hiện 2006
Ngành nghề Công nghiệp / Điện tử

Các dự án khác