Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà máy gang thép Đình Vũ

Nhà máy gang thép Đình Vũ

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Công ty gang thép Đình Vũ
Nguồn vốn Việt Nam
Địa điểm KCN Đình Vũ, Hải Phòng
Năm thực hiện 2008

Các dự án khác