Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà máy Giấy Tấn Hưng

Nhà máy Giấy Tấn Hưng

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Công ty cổ phần Tấn Hưng
Địa điểm Thôn Ngọc Lặc, xã Ngọc Sơn, Tứ Kỳ, Hải Dương
Năm thực hiện 2019
Khối lượng KCT 281 tấn
Diện tích bao che 20650m2

Các dự án khác