Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà máy giấy Thành Dũng giai đoạn 1

Nhà máy giấy Thành Dũng giai đoạn 1

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Công ty giấy Thành Dũng
Nguồn vốn Việt Nam
Địa điểm Hải Dương
Diện tích 6200 m2

Các dự án khác