Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà máy giấy Thành Dũng giai đoạn 1

Nhà máy giấy Thành Dũng giai đoạn 1

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Công ty giấy Thành Dũng
Nguồn vốn Việt Nam
Địa điểm Hải Dương
Diện tích 6200 m2
Năm thực hiện 2004

Các dự án khác

(+84) 24 22106611

Liên hệ