Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà máy Gunze

Nhà máy Gunze

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Gunze
Nguồn vốn Japan
Địa điểm KCN Đồng Văn 2, Hà Nam
Diện tích 6.000 m2
Năm thực hiện 2016

Các dự án khác