Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà máy Kawakin Coretech

Nhà máy Kawakin Coretech

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Công ty TNHH Kawakin Cortech
Nguồn vốn Nhật Bản
Địa điểm KCN Thăng Long 2, Hưng Yên
Diện tích 11.000m2
Năm thực hiện 2003

Các dự án khác