Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà máy LG coil center

Nhà máy LG coil center

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư LG Coil
Nguồn vốn Korea
Địa điểm KCN Tràng Duệ, Hải Phòng
Diện tích 8.000 m2

Các dự án khác