Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà máy may Nam Định

Nhà máy may Nam Định

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Công ty may Nam Định
Nguồn vốn Việt Nam
Địa điểm KCN Hòa Xá, Nam Định
Diện tích 19.000 m2
Năm thực hiện 2007

Các dự án khác