Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà máy Minh Phú

Nhà máy Minh Phú

Chi tiết dự án

Địa điểm KCN Tân Trường, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Năm thực hiện 2021
Khối lượng KCT 658 tấn
Diện tích bao che 15047 m2

Các dự án khác