Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà máy Plywood

Nhà máy Plywood

Chi tiết dự án

Địa điểm KCN Mingalardon, Yangon, Myanmar
Năm thực hiện 2022

Các dự án khác