Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

NHÀ MÁY SẢN XUẤT BAO BÌ CẤP 1 - PGA

NHÀ MÁY SẢN XUẤT BAO BÌ CẤP 1 - PGA

Chi tiết dự án

Địa điểm KCN Kỹ thuật cao An Phát, Việt Hòa, TP. Hải Dương
Năm thực hiện 2022

Các dự án khác