Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà máy sản xuất bao bì CLC Cheng Loong

Nhà máy sản xuất bao bì CLC Cheng Loong

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Công ty CP xây dựng và đầu tư VISICONS
Địa điểm Lô H-01, KCN Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang
Năm thực hiện 2022
Khối lượng KCT 800 tấn

Các dự án khác