Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà máy SEEV

Nhà máy SEEV

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư SEEV
Nguồn vốn Japan
Địa điểm KCN Thăng Long 1, Hà Nội
Diện tích 25.000 m2
Năm thực hiện 2016

Các dự án khác