Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà máy SEOV

Nhà máy SEOV

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư SEI OPTIFRONTIER Vietnam Co., Ltd
Nguồn vốn Nhật Bản
Địa điểm Lô số B-3, Khu Công nghiệp Thăng Long, Xã Thiện Kế, Huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
Năm thực hiện 2019

Các dự án khác

(+84) 24 22106611

Liên hệ