Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà máy Tân Á

Nhà máy Tân Á

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Nguồn vốn Việt Nam
Địa điểm Hà Nam
Diện tích 100000m2
Khối lượng KCT 1500 tấn
Diện tích bao che 80000m2

Các dự án khác