Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà máy Tân Á

Nhà máy Tân Á

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Nguồn vốn Việt Nam
Địa điểm Hà Nam
Diện tích 100000m2
Năm thực hiện 2020
Khối lượng KCT 1500 tấn
Diện tích bao che 80000m2

Các dự án khác

(+84) 24 22106611

Liên hệ