Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà máy Tenma

Nhà máy Tenma

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Công ty TNHH Tenma Việt Nam
Nguồn vốn Japan
Địa điểm KCN Nội Bài Sóc Sơn Hà Nội
Diện tích 25.000 m2
Năm thực hiện 2018

Các dự án khác