Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà máy Thành Huy

Nhà máy Thành Huy

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Thanh Huy Co.,Ltd
Nguồn vốn Việt Nam
Địa điểm KCN Phố nối B, Hưng Yên
Diện tích 55.000 m²
Năm thực hiện 2019

Các dự án khác