Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà máy Thiết bị điện chiếu sáng

Nhà máy Thiết bị điện chiếu sáng

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư KMCC
Nguồn vốn Việt Nam
Địa điểm Hải Phòng
Năm thực hiện 2020

Các dự án khác

(+84) 24 22106611

Liên hệ