Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà máy Tribeco

Nhà máy Tribeco

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Công ty TNHH Tribeco Miền Bắc
Địa điểm Huyện Mỹ Hào - Hưng Yên
Diện tích 7ha
Năm thực hiện 2021
Khối lượng KCT 400 tấn
Diện tích bao che 20000m2

Các dự án khác