Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà máy vải bạt Thanh Sơn

Nhà máy vải bạt Thanh Sơn

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Công ty vải bạt Thanh Sơn
Nguồn vốn Việt Nam
Địa điểm KCN Đại Đồng, Bắc Ninh
Diện tích 120.000 m2
Năm thực hiện 2007

Các dự án khác