Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà thờ Bacolod

Nhà thờ Bacolod

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư VDI Builders and Development Corporation
Năm thực hiện 2023
Khối lượng KCT 550 tấn KCT

Các dự án khác

(+84) 24 22106611

Liên hệ