Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà xưởng Chemical

Nhà xưởng Chemical

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư SILVER CREST CONSTRUCTION & PROPERTIES CO., LTD
Địa điểm Yay Ta La Baund Village Tract, Hlegu Township, Yangon
Năm thực hiện 2023
Khối lượng KCT 52 tấn KCT

Các dự án khác