Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà xưởng CORE 5

Nhà xưởng CORE 5

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Công ty TNHH Core5 Quảng Ninh I
Địa điểm KCN BẮC TIỀN PHONG, PHƯỜNG PHONG CỐC, THỊ XÃ QUẢNG YÊN, TỈNH QUẢNG NINH, VIỆT NAM
Năm thực hiện 2023
Khối lượng KCT 1800 tấn kết cấu
Diện tích bao che 70.000m2 tôn lợp
Diện tích sàn deck 7000m2 sàn form deck

Các dự án khác