Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà xưởng Foxconn

Nhà xưởng Foxconn

Chi tiết dự án

Địa điểm Khu công nghiệp Quang Châu, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Các dự án khác