Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà xưởng Foxconn

Nhà xưởng Foxconn

Chi tiết dự án

Địa điểm Khu công nghiệp Quang Châu, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
Năm thực hiện 2020

Các dự án khác