Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà xưởng Nitto Denko Việt Nam

Nhà xưởng Nitto Denko Việt Nam

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Công ty TNHH Nitto Denko Việt Nam
Địa điểm KCN VSIP Bình Dương
Năm thực hiện 2023

Các dự án khác