Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà máy Nippon Mektron

Nhà máy Nippon Mektron

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Công Ty TNHH Mektec Manufacturing
Nguồn vốn Japan
Quốc gia Viet Nam
Địa điểm KCN Thăng Long 2, Mỹ Hào, Hưng yên
Diện tích 50.000 m2
Năm thực hiện 2016
Ngành nghề Công nghiệp / Điện tử

Các dự án khác