Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

ONWAY HÀ NAM

ONWAY HÀ NAM

Chi tiết dự án

Nguồn vốn Hàn Quốc
Địa điểm KCN Đồng Văn IV - Hà Nam
Năm thực hiện 2021

Các dự án khác