Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Platel

Platel

Chi tiết dự án

Địa điểm Q9, TP. Hồ Chí Minh
Năm thực hiện 2019
Khối lượng KCT 900 tấn

Các dự án khác