Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà máy Platel

Nhà máy Platel

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Công ty TNHH Platel Vina
Nguồn vốn Korea
Địa điểm KCN Q9, TP Hồ Chí Minh
Diện tích 7.000 m2

Các dự án khác