Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà máy Platel

Nhà máy Platel

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Công ty TNHH Platel Vina
Nguồn vốn Korea
Quốc gia Viet Nam
Địa điểm KCN Q9, TP Hồ Chí Minh
Diện tích 7.000 m2
Năm thực hiện 2016
Ngành nghề Công nghiệp / Điện tử

Các dự án khác