Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

PNL Warehouse

PNL Warehouse

Chi tiết dự án

Địa điểm Mauritius
Năm thực hiện 0
Khối lượng KCT 600 tấn
Diện tích bao che 6000m2

Các dự án khác