Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Power Plus Technology factory

Power Plus Technology factory

Chi tiết dự án

Địa điểm Que Vo 3 Industrial Park - Bac Ninh province
Năm thực hiện 2019

Các dự án khác