Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Shin-Etsu Việt Nam - Dự Án Nhà Máy 3 - Giai Đoạn 1

Shin-Etsu Việt Nam - Dự Án Nhà Máy 3 - Giai Đoạn 1

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU NAM CHÂM SHIN-ETSU VIỆT NAM
Địa điểm Lô CN4.1F, KCN Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Năm thực hiện 2022

Các dự án khác