Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Showa

Showa

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Tổng thầu ToYo
Địa điểm KCN Tân Trường
Năm thực hiện 2021
Khối lượng KCT 5289 tấn
Diện tích bao che 1804 m2

Các dự án khác