Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà máy Sunhouse

Nhà máy Sunhouse

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Tập đoàn Sunhouse
Nguồn vốn Việt Nam
Quốc gia Viet Nam
Địa điểm Quốc Oai, Hà Nội
Diện tích 3.000 m2
Năm thực hiện 2016
Ngành nghề Công nghiệp / Điện tử

Các dự án khác