Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Taishodo Electrics Vietnam

Taishodo Electrics Vietnam

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Công Ty TNHH Taishodo Việt Nam
Địa điểm Lô XN, KCN Đại An, phường Tứ Minh, Hải Dương, VN
Năm thực hiện 2020
Khối lượng KCT 250 tấn
Diện tích bao che 6000m2

Các dự án khác