Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Thilawa Warehouse

Thilawa Warehouse

Chi tiết dự án

Nguồn vốn Myanmar
Địa điểm Thilawa Local Industrial Zone Yangon, Myanmar
Diện tích 5400 m2
Năm thực hiện 2019

Các dự án khác