Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Thilawa Warehouse

Thilawa Warehouse

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Kyee Pwar Kain CO., LTD
Nguồn vốn Myanmar
Quốc gia Myanmar
Địa điểm Thilawa Local Industrial Zone Yangon, Myanmar
Diện tích 5400 m2
Năm thực hiện 2019
Ngành nghề Công nghiệp / Vận chuyển, kho vận

Các dự án khác