Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Toan Phat & BKRE factory

Toan Phat & BKRE factory

Chi tiết dự án

Địa điểm KCN A Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên
Năm thực hiện 2019
Khối lượng KCT 590 tấn
Diện tích bao che 31900m2

Các dự án khác

(+84) 24 22106611

Liên hệ