Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Trại gà Xuân Châu

Trại gà Xuân Châu

Chi tiết dự án

Địa điểm Xã Xuân Châu, Huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa
Năm thực hiện 2022

Các dự án khác