Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Tuyến đường sắt đô thị số 1 tuyến Bến Thành - Suối Tiên

Tuyến đường sắt đô thị số 1 tuyến Bến Thành - Suối Tiên

Chi tiết dự án

Địa điểm Thành phố Hồ Chí Minh
Năm thực hiện 2022

Các dự án khác