Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà máy US Feed Mill

Nhà máy US Feed Mill

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Công ty TNHH USFeed
Nguồn vốn Việt Nam
Quốc gia
Địa điểm KCN Tân Trường, Hải Dương
Diện tích 20.000 m2
Năm thực hiện 2016
Ngành nghề

Các dự án khác