Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Victory Factory

Victory Factory

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Công ty TNHH Giày Victory Việt Nam
Địa điểm Huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
Năm thực hiện 2018
Khối lượng KCT 1117 tấn
Diện tích bao che 25600m2

Các dự án khác