Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

VREC

VREC

Chi tiết dự án

Địa điểm KCN Phú Mỹ 3, Vũng Tàu
Năm thực hiện 2020
Khối lượng KCT 500 tấn
Diện tích bao che 9000 m2

Các dự án khác