Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

VW FOSHAN

VW FOSHAN

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư
Nguồn vốn Trung Quốc
Quốc gia China
Địa điểm Trung Quốc
Diện tích
Năm thực hiện 2019
Ngành nghề

Các dự án khác