Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà máy YTG

Nhà máy YTG

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Công ty TNHH YTG Vina
Nguồn vốn Korea
Địa điểm KCN Đình Vũ Hải Phòng
Diện tích 8.000 m2
Năm thực hiện 2017

Các dự án khác