Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

Nhà máy YTG

Nhà máy YTG

Chi tiết dự án

Chủ đầu tư Công ty TNHH YTG Vina
Nguồn vốn Korea
Quốc gia Viet Nam
Địa điểm KCN Đình Vũ Hải Phòng
Diện tích 8.000 m2
Năm thực hiện 2017
Ngành nghề Công nghiệp / Điện tử

Các dự án khác