Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

DIỄN TẬP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TẠI CÁC NHÀ MÁY

DIỄN TẬP PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TẠI CÁC NHÀ MÁY

  • 03/11/2023

Sự an toàn luôn được đặt lên trên hết. Vì vậy, bên cạnh việc huấn luyện kỹ thuật và kỹ năng phục vụ chất lượng công việc, Seico tổ chức các buổi huấn luyện về y tế cũng như phòng cháy chữa cháy. Mục đích nhằm đảm bảo mọi công nhân đều nắm được sự quan trọng của an toàn lao động và có những kỹ năng cơ bản để tự bảo vệ mình và phòng cháy, chữa cháy kịp thời khi có sự cố.

Tin tức liên quan