Seicogroup
  • (+84) 24 22106611
  • |
  • hnsales@seico.vn

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

  • 17/01/2024

Tuần vừa qua, Hội nghị Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với sự tham gia của các thành viên trong Ban lãnh đạo và 60 đại diện của các phòng ban Seico Group đã diễn ra thành công tốt đẹp.

 

Hội nghị đã tổng kết những kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 - cột mốc đánh dấu 20 năm Seico nỗ lực vươn lên tìm vị thế trong ngành, khẳng định chỗ đứng của một doanh nghiệp thép tốt nhất miền Bắc. Tại Hội nghị, cán bộ của từng phòng ban cũng đưa ra báo cáo tình hình công việc trong năm qua, đưa ra phương hướng hoạt động hiệu quả trong năm 2024.

 

Đồng thời, Ban Giám đốc và thành viên đại diện các phòng ban cũng đã ký bản cam kết thi đua thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với lòng tự trọng và quyết tâm cao để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra. Cam kết lấy chất lượng làm kim chỉ nam trong hành động, cùng nhau xây dựng SEICO GROUP trở thành doanh nghiệp tốt nhất về cung cấp sản phẩm kết cấu, tôn bao che và các sản phẩm phụ trợ trên thị trường trong nước và xuất khẩu. 

 

* Một số hình ảnh tại hội nghị:

 

 

 

Tin tức liên quan