Seicogroup
 • (+84) 24 22106611
 • |
 • hnsales@seico.vn

News

Writing
 • 05
 • Jul

BUSINESS TRAINING COURSE

Last week, the SEICO sales team took part in a 2-day course "Sales team training - No.1" at Intercontinental Landmark 72 Hotel, Hanoi.

Xem thêm
Writing
 • 05
 • Jul

BUSINESS TRAINING COURSE

Last week, the SEICO sales team took part in a 2-day course "Sales team training - No.1" at Intercontinental Landmark 72 Hotel, Hanoi.

Xem thêm
Writing
 • 05
 • Jul

BUSINESS TRAINING COURSE

Last week, the SEICO sales team took part in a 2-day course "Sales team training - No.1" at Intercontinental Landmark 72 Hotel, Hanoi.

Xem thêm
Writing
 • 05
 • Jul

BUSINESS TRAINING COURSE

Last week, the SEICO sales team took part in a 2-day course "Sales team training - No.1" at Intercontinental Landmark 72 Hotel, Hanoi.

Xem thêm
Writing
 • 05
 • T7

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KINH DOANH

Tuần vừa rồi, bộ phận kinh doanh của SEICO đã trải qua 2 ngày tham gia khóa học "Phát triển đội ngũ bán hàng - khóa 1" tại khách sạn Intercontinental Landmark 72, Hà Nội.

Xem thêm
Writing
 • 28
 • Jun

SAM SON TRIP - SEICO TEAMBUILDING

Last week, after more than 2 years of epidemic, the factories and Hai Duong office had an unforgettable 3-day-2-night trip.

Xem thêm
Writing
 • 28
 • Jun

SAM SON TRIP - SEICO TEAMBUILDING

Last week, after more than 2 years of epidemic, the factories and Hai Duong office had an unforgettable 3-day-2-night trip.

Xem thêm